Print


WARNA MERAH

Kemegahan, bersemangat waja dan bangga dengan kecemerlangan sekolah

WARNA HIJAU

Warna alam sekitar dan lambang keislaman sesuai dengan konsep sekolah agama

WARNA KUNING

Lambang raja yang berdaulat di mana setiap rakyat menyayangi pemimpin serta kedaulatan negara kita.

WARNA PUTIH

Kesucian dan kemurnian jiwa pelajar yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan pendidikan sepanjang hayat.

Kebersihan diri, sekolah dan alam persekitaran yang perlu diamalkan dalam kehidupan seperti yang dikehendaki oleh agama Islam.

IMEJ PEN DAN BUKU

Sumber ilmu yang berterusan

IMEJ KUBAH MASJID

Sekolah yang berasaskan pendidikan bercirikan agama Islam yang suci dan murni